Historie

První zmínka o našem sboru dobrovolných hasičů se datuje od roku 1888. Hned po svém založení sdh Dušejov zakoupil stříkačku a kompletní veškerou výzbroj včetně výstroje. Sbor od počátku patřil k hasičské župě Stráž Zbilidy č. 63. Členové sboru začali usilovně cvičit a své umění začali předvádět i na veřejných župních cvičeních sboru. Dalším mezníkem byl rok 1908, kdy se sešla nová valná hromada a sbor měl až 23  členů. 

V prvních dvaceti letech činnosti zasahovali zdejší hasiči 22krát při hašení požárů v Dušejově a okolí. Protože stavení byla většinou dřevěná, bylo úkolem hasičů nejen hasit, ale také chránit ostatní stavení před požárem. Zasahovali např. u velkého požáru v Jiříně v r. 1911 nebo v České Vyskytné r. 1913.

Na kulturním dění v obci se mimo jiné podíleli i členové sboru, např. v roce 1908 připravili veřejné cvičení sboru v Dušejově s bohatým kulturním programem, s konzertem na zahradě a večer se konal věneček v místním hostinci. Většina členů hrála také divadlo - z výtěžku hry mohli členové sboru zakoupit jeviště, které po postavení sokolovny darovali místnímu Sokolu, což umožnilo hrát pak divadlo společně. Dále členové pořádali přednášky a silvestrovské bály.

V r. 1924 se zde konal velký župní sjezd, kdy probíhala cvičení se stříkačkou, poté prostná se sekyrkami, se žebříky, požární cvičení a na závěr se konala i taneční zábava. Další velký župní sjezd se konal o 9 let později, v r. 1933, kdy se do Dušejova sjelo 12 sborů ze 3 žup. Slavnostní průvod se řadil u státní silnice, poté procházel obcí v čele s hudbou a automobilovou stříkačkou a došel k sokolovně před desku padlých spoluobčanů. Poté se na cvičišti ukázalo žactvo se žerděmi, ženy s tlumičemi, muži s háky a žebříky. Cvičení bylo ukončeno znázorněním požáru a jeho hašením. Večer se konal věneček v hostinci. 

Zdejší sbor se zúčastnil v r. 1936 cvičení v Německé Vyskytné. Za působivou vojenskou půlhodinku a sekerkové cvičení dostal dušejovský sbor pozvání vystoupit na branném srazu v Jihlavě, kde zdejší sbor zapůsobil natolik, že mu byla udělena zvláštní pochvala.

Rok 1938 byl pro dušejovské hasiče důležitým rokem, neboť nakoupili motorovou stříkačku a starou zapůjčili sboru do Jiřína, protože tamější stříkačku zabral německý sbor.

Po válce si hasiči upravili hasičskou zbrojnici z bývalé pasoušky, na návsi postavili sušák na hadice a v letech 1974-75 vybudovali protipožární nádrž. V 90. letech si vybudovali novou hasičskou zbrojnici v přístěnku staré školy. Konali pravidelná cvičení a preventivní prohlídky. Zasahovali u požárů v Dušejově i v okolí.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroj: Paulusová Jaroslava: Dušejov a okolí. Dušejov 1993.